Online poradňa   

Naše služby

Naša odbornosť sa zakladá na reálnych skúsenostiach v oblasti odškodňovania. Pomáhame kvalifikovane, efektívne a účinne podľa zákonov. Disponujeme reálnym množstvom referencií odškodnených klientov.

Spýtajte sa nás na naše skúsenosti! Využívame aktívnu sieť desiatok obchodných zástupcov, spolupracujúcich subjektov vo všetkých lokalitách SR – lekárov, znalcov, advokátoch a ďalších odborníkov.

Pomáhame účastníkom dopravných nehôd, poškodeným na zdravotnom stave pri dopravnej nehode (vodič, spolujazdec, cestujúci, cyklista, chodec atď..)

Pomáhame pozostalým či rodinným príslušníkom, ktorí prišli o svojich blízkych pri dopravnej nehode či inej životnej udalosti.

Pomáhame bez ohľadu na to, či sa predmetná nehoda stala na Slovensku, alebo v zahraničí.

Dokážeme efektívne pomôcť aj niekoľko rokov po tom, čo sa tragická situácia či nehoda stala.

Pomáhame aj v prípadoch, keď páchateľ/vinník nehody nie je známy svojou totožnosťou.

Poskytujeme kvalifikovanú pomoc poškodeným pri pracovných úrazoch.


Ďalšie služby

Poskytujeme všeobecné poradenstvo v oblasti odškodnenia a vašich právomocí v čase po nehode.

Vieme vám kvalifikovane a odborne poradiť v oblasti právnej ochrany vo váš prospech.

Ponúkame vám finančnú stabilitu skôr než vám prináleží vaše odškodnenie.


Ako s nami začať?

Každému prípadu sa venujeme osobitne na základe jeho podstaty a preto je každý klient u nás posudzovaný rovnakým prístupom k jeho možnostiam. Dávame si záležať a je našou povinnosťou byť vašim konzultantom a hájiť vaše práva v plnom rozsahu vášho prípadu.


Čo vás to stojí?

Nepožadujeme platby našich klientov vopred!

Našu províznu odmenu si uplatňujeme až po získaní patričného finančného odškodnenia pre vás!

Zmluvnú/províznu odmenu získame len za predpokladu, že vám bude vyplatené finančné odškodnenie. Províznu odmenu uplatňujeme len z časti odškodnenia podľa dohody s klientom a vašim zmluvným súhlasom!


Ako postupujeme?

  • Vypracovanie bezplatnej analýzy odškodnenia a poradenské služby
  • Efektívne a vysoko profesionálne (mimosúdne) uplatnenie finančných nárokov u poisťovateľa.
  • Priame (mimosúdne) podľa potreby (súdne) zastupovanie pred poisťovateľom či vinníkom.
  • Posúdenie a znovu rekvalifikovanie už vyplatených nárokov na odškodnenie
  • Kontrolu a prípadné nové prehodnotenie rozhodnutia poisťovateľa o odškodnom nároku.
  • Znovu posúdenie súdnoznaleckého posudku odborníkmi.
  • V prípade relevantnej potreby – zabezpečenie právneho erudovaného zastúpenia.

Ak chcete vedieť viac, kontaktujte nás!