Online poradňa   

Naše poslanie

Naša základná povinnosť ja poskytnúť vám odbornú a vysoko profesionálnu pomoc na základe právneho poradenstva a zabezpečiť pre vás, či pre vašich blízkych efektívne vymoženie vášho finančného odškodnenia v maximálnej možnej výške, ktorá vám prináleží úmerne k vášmu zdravotnému stavu.

Naša spoločnosť sa sústreďuje na vymáhanie finančného odškodnenia a na náhradu škody, ktorá vám vznikla pri:

  • dopravnej autonehode
  • pracovnom úraze
  • trvalých následkov / choroby z povolania
  • či inej životnej , sociálnej situácii, ktorá vám radikálnym spôsobom sťažila váš zdravotný stav.

Ďalej je našou aktivitou vymáhanie predpokladaných nárokov na poskytnutie poistného plnenia z akéhokoľvek druhu poistenia:

  • povinné zmluvné poistenie (PZP)
  • havarijné poistenie
  • životné a úrazové poistenie
  • poistenie podnikateľov
  • poistenie všetkých typov zodpovednosti za škodu a pod.