Online poradňa   

O nás

Bolesť je ujma spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov

Poisťovňa vám nebola ochotná preplatiť všetky náklady na opravu auta?

Utrpeli ste úraz na základe dopravnej nehody v akejkoľvek forme a oblasti?

Utrpeli ste sociálnu alebo majetkovú ujmu?

Ponížila vám poisťovňa alebo úplne zamietla poistné plnenie?


Hlavným predmetom SOS Global Partners, s.r.o (ďalej SOSGP) je bezprostredné a vysoko odborné poskytovanie poradenských a právnych služieb pre pacientov/klientov v oblasti zdravotnej či sociálnej problematiky. Našim zásadným poslaním je pomoc klientovi pri možnostiach odškodnenia na základe zákonov a platných predpisov pri jeho zdravotnej a sociálnej ujme.

Zabezpečujeme pozitívne výsledky v oblasti odškodnenia vo finančnej forme vďaka finančnej pomoci ako náhrada škody v zdravotnom a majetkovom ponímaní.

Na základe kvalifikovaných odborníkov z medicínskeho prostredia, dokážeme objektívne posúdiť a prehodnotiť Vaše zdravotné odškodnenie vo finančnej podobe. vďaka relevantným informáciám, dokážeme aplikovať právnické služby pacientovi a tak získať predmetnú spokojnosť pre klientov SOSGP.

Úspešnú históriu a efektívne pôsobenie na trhu v rámci odškodňovania a profesionálnych advokátskych a iných služieb spoločnosti SOSGP, dokazujú naši reálny, spokojný klienti celoplošne, v rámci celého Slovenska. Naše poslanie a odbornú teóriu zreálňujeme pri každom prípade. Naša spoločnosť sa zaoberá prípadom a odborne rieši v prospech klientov až do konečnej podoby poistného plnenia, kedy dochádza k finančnému vyrovnaniu za utrpenú ujmu na zdraví, či inej sociálnej ujme.