Online poradňa   

Čo ponúkame

Odmietla vám poisťovňa z neznámych dôvodov prefinancovať spôsobenú škodu?

Nemáte dostatočný prehľad či vám poisťovňa, alebo vinník vyplatili poistné?

Bolo finančné plnenie v adekvátnej výške úmernej k vášmu zdravotnému stavu, prípadne trvalým následkom?


Obráťte sa s vašim problémom a otázkami na našu SOSGP – SOS Global Partners, s.r.o. a my vám bezplatne a nezáväzne poskytneme predbežné posúdenie vášho zdravotného stavu na vysoko odbornej úrovni a na základe objektívnych znaleckých posudkov.