Online poradňa   

Najčastejšie otázky

Zaručíme Vám komplexnú starostlivosť v oblasti odškodnenia, vložte sa do našich rúk.

Môžem znovu požiadať o kontrolu môjho obodovania úrazu?
Právo každého pacienta podľa platnej legislatívy a zákonov je dôkladne sa informovať o svojom zdravotnom stave. Pacient má relevantný nárok prehodnotiť svoje body odborným lekárom, ktorý má právo a platný štatút vytvárať súdnoznalecké posudky v oblasti lekárstva. naša spoločnosť má vlastných súdnych znalcov, kde a vaše požiadanie vieme prehodnotiť a stanoviť výsledne obodovanie, čím získavate nárok na poistné plnenie v úmernej výške k Vášmu zdravotnému stavu. V prípade akejkoľvek zmeny vo vašej diagnóze, vieme pre vás vypracovať aktuálne súdne posúdenie našimi fundovanými odborníkmi.

Stal sa mi úraz/nehoda, čo mám ďalej robiť?
Neváhajte nás ihneď podľa Vašich možností kontaktovať, majte na zreteli že čas v oblasti odškodnenia hrá podstatnú úlohu. preneste na našu spoločnosť Vašu zodpovednosť a my sa s profesionálnym a vysoko kvalifikovaným prístupom postaráme o všetky dôležité a následné potrebne kroky vo váš prospech. My zastupujeme práva pacientov, aby sa vaša rekonvalescencia a posttraumatický stav mohol pozitívne vyvíjať aj v oblasti odškodnenia/poistného plnenia. Sme tu pre Vás, kontaktujte nás.

U nás pre Vás nikdy nie je neskoro!

Pravdepodobne ma uznajú za viníka nehody,aké sú moje možnosti?
V prípade že je k Vašej situácií potrebný výstup a dostatočne pádny názor zo súdneho či právneho prostredia ste na správnej adrese, ak potrebujete erudovanú právnu pomoc, dokážeme Vás zastupovať a niesť plnú zodpovednosť z právnického hľadiska. partnersky spolupracujeme s úspešnou a vysoko odberne kvalifikovanou advokátskou kanceláriou, ktorá sa zaoberá našimi prípadmi/klientami, ktorí potrebujú nutne právne zastúpenie.

Nie som spokojný s výsledkom plnenia?
Zákon umožňuje do istého časového obdobia prehodnotiť vaše plnenie z poisťovne. Naši odborníci a znalci vedia posúdiť či je Vaše plnenie adekvátne podľa platných kritérií. V praxi sa veľmi často stáva že je plnenie podhodnotené z rôznych dôvodov ako zo strany povinného tak aj zo strany poškodeného. Už napríklad len nesprávne hlásenie udalosti poisťovni má za následok krátenie alebo dokonca úplné zamietnutie plnenia. Obráťte sa na nás a požadujte to čo Vám naozaj patrí! Prehodnotenie je bezplatné.

Čo znamená odškodnenie a poistné plnenie? Po každom zdravotnom úraze, nehode, či sociálnej ujme máte právo na náhradu škody vo finančnom vyčíslení pre Vás, či pre Vašich rodinných príslušníkoch-Odškodnenie za spôsobené zdravotné/nemajetkové ujmy. odškodnenie plynie či je vyplatené príslušnou poisťovňou, prípadne žalovaným subjektom či vinníkom vašej nehody.